acupunctuur logo

Acupunctuur- en Homeopathiepraktijk Friesland

Judy Hoomans, gediplomeerd homeopate en acupuncturiste (geregistreerd bij NWP, RBNG, SRBAG)
Domela Nieuwenhuisweg 105
9245 VD Nij Beets (Fr)
tel. 0512- 462 077
info@acupunctuurfriesland.nl 

Welkom\onderzoek acupunctuur
Onderzoek

Acupunctuur is de meest op regulierwetenschappelijke wijze onderzochte alternatieve geneeswijze(2). Over acupunctuur worden door wetenschappers zo'n 1000 onderzoeksverslagen per jaar geproduceerd. Meestal betreft het onderzoek naar het effect van acupunctuur bij pijnbestrijding.

Deze informatie wordt nog aangevuld

(2)Verbrugh, H.S., en Kips, M. (2004), Al te na´eve geneeskunde? Materiaal voor de vorming van een oordeel over alternatieve geneeswijzen, blz. 121.