acupunctuur logo

Acupunctuur- en Homeopathiepraktijk Friesland

Judy Hoomans, gediplomeerd homeopate en acupuncturiste (geregistreerd bij NWP, RBNG, SRBAG)
Domela Nieuwenhuisweg 105
9245 VD Nij Beets (Fr)
tel. 0512- 462 077
info@acupunctuurfriesland.nl 

Welkomlinks
Links

NWP (Nederlandse Werkgroep van Praktizijns)
De NWP is een overkoepelende beroepsvereniging van therapeuten van verschillende complementaire geneeswijzen, waaronder acupunctuur. De NWP zet zich in voor verantwoorde toepassing van deze geneeswijzen. Een belangrijk doel dat de vereniging zich stelt is het geven van voorlichting. www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg)
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. www.rbcz.nl

NPVA (Nederlandse patiëntenvereniging voor Acupunctuur)
Deze vereniging maakt zich sterk voor het belang van patiënten in de gezondheidszorg, met name op het gebied van acupunctuur. Op de website zijn actualiteiten te vinden, evenals (engelstalig) wetenschappelijk onderzoek naar de werking van acupunctuur, en informatie over het patiëntenblad 'Acupunctueel!' www.npva.nl

IOCOB (Stichting voor Innovatief Onderzoek en onderwijs van Complementaire Behandelwijzen)
Op deze website kan informatie gezocht worden over complementaire therapieën, waaronder acupunctuur. Er kan gezocht worden per aandoening of per therapie, en de site geeft met een kwaliteitsindicator aan of een 'alternatieve' therapie wordt aanbevolen, of dat terughoudendheid op zijn plaats is.  www.iocob.nl  

Sanquin Bloedbank
Indien u bloed- of plasmadonor bent en acupunctuurbehandeling overweegt, kunt u het beste vooraf contact opnemen met de Bloedbank. Voor de consequenties van de behandeling voor uw donorschap is het raadzaam te vermelden dat u voornemens bent gebruik te gaan maken van acupunctuur. Deze praktijk is aangemeld bij regio Sanquin Noordoost, telefoon 058- 286 79 01, afdeling donorzaken. www.sanquin.nl

Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB)
De KAB is een instantie die klachten over alternatieve behandelaars in behandeling neemt wanneer iemand die niet zelf met de behandelaar kan oplossen. De KAB neemt contact op met de behandelaar en legt in ernstige gevallen de klacht voor aan de inspectie van volksgezondheid of aan de tuchtrechter van de beroepsvereniging waarbij de behandelaar is aangesloten.
Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen, Postbus 125, 3769 ZJ Soesterberg. Tel. 03346-350725.